Zhurnal Radioelektroniki - Journal of Radio Electronics. eISSN 1684-1719. 2021. No. 3
Contents

Full text in Russian (pdf)

Russian page

 

DOI https://doi.org/10.30898/1684-1719.2021.3.11

UDC 621.369.67: 616-71

 

Focused antennas in contact radiothermometry applications

 

Yu. E. Sedelnikov, O. V. Potapova, A. R. Sadykov, V. A. Skachkov

Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev KAI, K.Marx str., 10, Kazan 42011, Russia

 

The paper was received on February 21, 2021

 

Abstract. The article is devoted to the study of the possibility of using antenna arrays in the problems of radiothermometry. It considers variants of diagram-forming schemes for realization of the focusing method in antenna arrays. The analysis of modern element base and possibility of its application in the present problem is given.

Key words: applicator antenna, radiothermometry, early diagnosis, focused antennas, electric-type radiators, magnetic-type radiators, efficiency of focusing, digital processing, diagram-forming scheme.

References

1. Vesnin S.G. Microwave radiothermometry-national heritage of Russia [online resource]. http://www.medbusiness.ru/178.php (In Russian)

2. Gulyaev Yu.V., Leushin V.Yu., Gudkov A.G., Shchukin S.I., et al. Devices for diagnosis of pathological changes in the human body by microwave radiometry methods. Nanotekhnologii: razrabotka, primeneniye, XXI vek [Nanotechnology: development, application, XXI century]. 2017. Vol.9. No.2. P.27-43. (In Russian)

3. Kublanov V.S., Borisov V.I. Microwave radiometers for functional studies of the brain. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy [Bulletin of Universities]. 2012. No.7. P.41-49. (In Russian)

4. Kublanov V.S., Dovgopol S.P., Azin A.L. Study of functional state of the brain by methods of multichannel microwave radiothermography. Biomeditsinskaya radioelektronika [Biomedical Radio Electronics]. 1998. No.3. P.42-49. (In Russian)

5. Sedelnikov Yu.E., Nikishina D.V., Khalikova K.N. Antenna-applikator dlya neinvazivnogo izmereniya temperatury vnutrennikh tkaney biologicheskogo ob"yekta [Antenna-applicator for noninvasive temperature measurement of internal tissues of biological object]. Patent RF 2562025. Published. 10.09.2015. Bulletin No.25. (In Russian)

6. Kublanov V.S., Selsky A.G., Korkunov V.G. Ustroystvo dlya priyema sobstvennogo radioteplovogo izlucheniya cheloveka [Device for receiving a person's own radio-thermal radiation ]. Patent 2049424. Published 10.12.1995. Bulletin No.34. (In Russian)

7. Manojlov V.F., Nazarchuk L.Y., Yanenko A. F. Applicator antenna for microwave radiometry [online resource]. http://nauchebe.net/2012/03/applikatornaya-antenna-dlya-mikrovolnovoj-radiometrii/ Accessed 21.01.2021

8. Barret I.J., et al. A new microstrip radiator for medical applications. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 1980. Vol.MTT-28. No.12. P.1452-1459.

9. Vesnin S.G., Sedankin M.K. Miniature antenna applicators for microwave radiothermometers for medical applications [online resource]. RTM Diagnostics website. http://rtmdiagnostics.com/uploads/file/vesnin_miniature_antenna.pdf

10. Application: 2005133624/14. Vesnin S.G. Antenna applikator dlya neinvazivnogo izmereniya temperatury vnutrennikh tkaney biologicheskogo ob"yekta (Varianty) [Antenna applicator for non-invasive temperature measurement of internal tissues of biological object (variants)]. Applied 31.10.2005. (In Russian)

11. Vesnin S.G. Antenna-applikator i ustroystvo dlya opredeleniya temperaturnykh izmeneniy vnutrennikh tkaney biologicheskogo ob"yekta i sposoby opredeleniya temperaturnykh izmeneniy i vyyavleniya riska raka [Antenna-applicator and device for determination of temperature changes of internal tissues of biological object and methods of determination of temperature changes and detection of cancer risk]. Patent RF 2407429. Published 2008. (In Russian)

12. Panchenko, B.A., Kublanov, V.S., Baranov, S.A., Borisov, V.I., Sedelnikov, Y.E.Antenna for contact microwave radiometers for monitoring of the brain microwave radiation2017 International Applied Computational Electromagnetic Society Symposium - Italy, ACES 2017 pp. 118-121

13. Petrosyan V.I., Sinitsyn N.I., Elkin V. A Ustroystvo dlya issledovaniya ob"yektov KVCH-vozdeystviyem [Device for Examination of Objects by EHF Exposure]. Patent RF 2108058. Published 10.04.98, Bulletin No.10. (In Russian)

14. Petrosyan V.I., Sinitsyn N.I., Elkin V. A. Sposob issledovaniya ob"yektov KVCH-vozdeystviyem [Method of investigation of objects by EHF effect]. Patent RF 2108566. Published 10.04.98, Bulletin No.10. (In Russian)

15. Petrosyan V. I., Sinitsyn N. I., Elkin V. A. Antenna applicators for resonance wave EHF/Microwave-radiospectroscopy of natural formations. Biomeditsinskaya radioelektronika [Biomedical Radioelectronics]. 1999, 8. p. 36 41. (In Russian)

16. V.A. Elkin, V.I. Petrosyan, N.I. Sinitsyn, and O.V. Bashkatov. Applicator microwave antennas for functional biomedical and physical research http://aquatone.su/d/447480/d/applikatornye--svch--antenny-dlya--funkcionalnyh-biomedicinskih-i-fizicheskih-issledovaniy.pdf (In Russian)

17. Vesnin, S.G., Sedankin M.K. Comparison of medical applicator antennas Biomeditsinskaya radioelektronika [Biomedical Radioelectronics]. 2012. Vol.10. P.63-74. (In Russian)

18. Bannikov I.A., Ilyinykh A.B., Mitelman Yu.E., Borisov V.I. Analysis of properties of vibrator applicator antenna in the task of brain radiometry. Informatsionnyye tekhnologii telekommunikatsii i sistemy upravleniya [Collection of reports Information technologies of telecommunications and control systems] Publisher: Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin. Ekaterinburg. 2016. P.172-179. (In Russian)

19. Asimakis N.P., Karanasiou I.S., Uzunoglu N.K. Non-invasive microwave radiometric system for intracranial applications: a study using the conformal L-notch microstrip patch antenna. Progress in Electromagnetic Research. 2011. Vol.117. P. 83-101.

20. Selsky A.G. Radiotermometr s fokusirovannoy antennoy dlya neinvazivnogo izmereniya temperatury vnutrennikh organov cheloveka [Radiothermometer with focused antenna for noninvasive measurement of temperature of human internal organs]. Ph.D. thesis. IRE of USSR Academy of Sciences. Moscow, 1989. (In Russian)

21. Potapova O.V. Issledovaniye metodov sfokusirovannoy apertury dlya povysheniya effektivnosti SVCH tekhnologicheskikh ustanovok otkrytogo tipa [Research of focused aperture methods to increase the efficiency of microwave open-type technological installations]. Ph.D. thesis. Kazan, 1988. 118 p. (In Russian)

22. Potapova O.V., Khalikova K.N. Energy performance of focused antennas in microwave technology tasks. Voprosy elektrotekhnologii [Electrotechnical issues]. 2016. No.2. P.37-45. (In Russian)

23. Sedelnikov Yu.E., Nikishina D.V., Potapova O.V., Khalikova K.N.. Estimation of the influence of disturbing factors on the electromagnetic field focusing efficiency in microwave technology tasks, Voprosy elektrotekhnologii [Electrotechnical issues]. 2016. No.4. P.46-53. (In Russian)

24. Sedelnikov Yu.E., Potapova O.V. Focused antennas in the tasks of medical radiothermometry. Inzhenernyy zhurnal: Nauka i innovatsii [Engineering Journal: Science and Innovation]. 2014. No.2(26). P.1-12. http://engjournal.ru/catalog/pribor/radio/1206.html. (In Russian)

25. Kublanov V.S., Potapova O.V., Sedelnikov Yu.E., Syskov A.M. Perfection of characteristics of microwave radiothermographs in medical tasks. Zhurnal Radioelectroniki [Journal of Radio Electronics] 2012, No.4 http://jre.cplire.ru/win/apr12/6/text.pdf (In Russian)

26. Sedelnikov Yu.E., Kublanov V.S., Potapova O.V. Focused applicator antennas in the tasks of diagnostic radiothermometry Zhurnal Radioelectroniki [Journal of Radio Electronics]. 2018. No.7. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2018.7.4. (In Russian)

27. Nikishina, D.V. Sedelnikov, Yu.E. Analysis of focusing properties of antennas in the near-radiated field zone in non-uniform dissipative media Vestnik KGTU [Bulletin of KSTU]. 2013. No.2. P.81-85. (In Russian)

28. Testoyedov N.A Antenny, sfokusirovannyye v zone blizhnego izluchennogo polya [Antennas focused in the near-field radiated area]. Edited by Sedelnikov Yu.E. Published by SibSAU. Krasnoyarsk, 2015. 322 p. (In Russian)

29. Plushchev V.A., Sidorov I.A. microwave radiometric systems with synthesized aperture [online resource]. https://rtj.mirea.ru/upload/medialibrary/859/12-plyscheev_sidorov.pdf (In Russian)

30. Soni R., Newman E. Multi-standard and multi-band systems based on direct conversion receivers Besprovodnyye tekhnologii [Wireless Technologies]. 2009. No.2(15). (In Russian)

31. Sedankin M.K. Antenny-applikatory dlya radiotermometricheskogo issledovaniya teplovykh poley vnutrennikh tkaney biologicheskogo ob"yekta [Antenna applicators for radiothermometric investigation of the thermal fields of internal tissues of a biological object]. PhD thesis. Moscow, Bauman State Technical University. 2013. 247 p. (In Russian)

32. Sedelnikov Yu.E., Skachkov V.A., Sadykov A.R. Antenna-applikator dlya izmereniya temperatury vnutrennikh tkaney biologicheskogo ob"yekta [Antenna-applicator for measuring temperature of internal tissues of biological object from]. Application for invention 2020109529. Applied 03.03.2020. (In Russian)

 

For citation:

Sedelnikov Yu. E., Potapova O.V., Sadykov A.R., Skachkov V.A. Focused antennas in contact radiothermometry applications. Zhurnal Radioelektroniki [Journal of Radio Electronics]. 2021. No.3. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2021.3.11 (In Russian)